Skip to content Skip to footer

Instytut Pamięci Narodowej

Kilka razy do roku obsługujemy Instytut Pamięci Narodowej w zakresie nagrań konferencji czy prezentacji książek, streamingu konferencji prasowych Prezesa IPN czy konferencji naukowych. Zazwyczaj używamy do dwóch kamer wraz z oprawą graficzną. Sygnał natomiast wysyłamy na Facebook oraz Youtube.